Drukuj

CARE-T-FARMS to program współfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (KA202). Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Belgii, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. Jest to kolejne działanie podejmowane przez CDR O/Kraków na rzecz rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce.

Rolnictwo społeczne jest ideą, która znajduje odzwierciedlenie w działalności praktycznej polegającej na poszerzaniu katalogu działalności gospodarstwa rolnego o usługi o charakterze społecznym (np. usługi edukacyjne, usługi o charakterze opiekuńczym, usługi terapeutyczne czy usługi mające na celu włączenie społeczne). Taka forma działania rozwija się szczególnie w krajach Europy Zachodniej, ale może także stanowić nowy pomysł na dodatkową działalność w polskich gospodarstwach rolnych.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadają najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF):

Finalna wersja platformy szkoleniowej wraz z kursem edukacyjnym powstanie w drugiej połowie 2019 r. Materiały szkoleniowe powinny zapewnić niezbędne narzędzia do właściwego projektowania i wdrażania rolnictwa społecznego (opiekuńczego) w całej Europie. Mając dostęp do tego rodzaju szkolenia, przewidywany jest wzrost zainteresowania rolnictwem społecznym (opiekuńczym) oraz jego upowszechnienie.

 

 

CTF Polish1a

 CTF Polish2b

 

ERASMUS pl

 

 

 

The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content. Such content expresses the views of its author(s) only. CARE-T-FARMS: Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services (2017-1-PL01-KA202-038380)