cdrCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie - Polska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jest organem publicznym z oddziałami w całej Polsce, podporządkowanym bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oddział w Krakowie jest odpowiedzialny za wspieranie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności na obszarach wiejskich w Polsce. Oddział w Krakowie specjalizuje się w projektach skierowanych do społeczności lokalnej, w tym dotyczących działań pozarolniczych prowadzonych przez rolników. CDR O/Kraków jest koordynatorem projektu CARE-T-FARMS.

www.cdr.gov.pl/krakow

ciaumbria Confederazione italiana agricoltori (CIA) Umbria Servizi all’Impresa srl. – Włochy

CIA Umbria Servizi all'Impresa srl. jest firmą doradczą, która jest własnością CIA Umbria, regionalnego oddziału krajowej konfederacji włoskich rolników w regionie Umbria. Firma dostarcza rolnikom informacji na temat wszystkich aspektów rolnictwa, w tym bezpieczeństwa pracy, wielofunkcyjnego rolnictwa i ochrony środowiska.

http://www.ciaumbria.it/

 

uslumbriaAzienda Unite Sanitaria Locale Umbria 1 – Włochy

USL Umbria 1 to sieć opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie profilaktyki i rehabilitacji osób chorych. Sieć działa za pośrednictwem ośrodków zdrowia, które działają jako punkty kontaktowe między społeczeństwem a podstawowym systemem opieki. Psychiatryczna Diagnoza i Opieka (PDCS) ma siedzibę w Perugii i jest organem w USL Umbria 1. Personel z PDCS ma doświadczenie w stosowaniu rolnictwa społecznego jako terapii dla osób z różnymi chorobami psychicznymi.

http://www.uslumbria1.gov.it

 

 

eloEuropejska Organizacja Właścicieli Ziemskich (ELO) - Belgia

ELO jest federacją stowarzyszeń krajowych reprezentujących właścicieli ziemskich na poziomie europejskim. ELO zobowiązuje się wspierać zrównoważony rozwój, ochronę i odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych. ELO angażuje się politycznie w szereg obszarów polityki dotyczących obszarów wiejskich za pomocą publikacji, dokumentów i wydarzeń.

https://www.europeanlandowners.org/

 

arid300Stowarzyszenie ARID – Polska

ARID to pozarządowa organizacja zajmująca się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET). Jego ogólnym celem jest promowanie przedsiębiorczości poprzez uczenie się przez całe życie. Stowarzyszenie ma duże doświadczenie we współpracy przy projektach międzynarodowych.

http://www.arid.org.pl/

 

comu log enÇanakkale Uniwersytet Onsekiz Mart (COMU) - Turcja

COMU jest publicznym uniwersytetem badawczym w Çanakkale w Turcji. Uczelnia ma ponad 45 000 studentów i 1600 nauczycieli akademickich. Istnieje 10 wydziałów, 2 politechniki i 11 szkół zawodowych, które są częścią COMU.

https://www.comu.edu.tr/en/

 

 

onprojects logoOn Projects Advising SL – Hiszpania

On Projects to prywatna firma zarządzająca projektami. On Projects współpracuje ze stowarzyszeniami, firmami i instytucjami publicznymi w celu zarządzania, monitorowania i oceny projektów finansowanych ze środków publicznych. Firma ma bogate doświadczenie w pracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarach rolnictwa / rozwoju obszarów wiejskich.

http://www.onprojects.es/