• ctf_logo_top.jpg
  • top1a.jpg
  • top1b.jpg
  • top2.jpg

cdrCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie - Polska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jest organem publicznym z oddziałami w całej Polsce, podporządkowanym bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oddział w Krakowie jest odpowiedzialny za wspieranie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności na obszarach wiejskich w Polsce. Oddział w Krakowie specjalizuje się w projektach skierowanych do społeczności lokalnej, w tym dotyczących działań pozarolniczych prowadzonych przez rolników. CDR O/Kraków jest koordynatorem projektu CARE-T-FARMS.

www.cdr.gov.pl/krakow

ciaumbria Confederazione italiana agricoltori (CIA) Umbria Servizi all’Impresa srl. – Włochy

CIA Umbria Servizi all'Impresa srl. jest firmą doradczą, która jest własnością CIA Umbria, regionalnego oddziału krajowej konfederacji włoskich rolników w regionie Umbria. Firma dostarcza rolnikom informacji na temat wszystkich aspektów rolnictwa, w tym bezpieczeństwa pracy, wielofunkcyjnego rolnictwa i ochrony środowiska.

uslumbriaAzienda Unite Sanitaria Locale Umbria 1 – Włochy

USL Umbria 1 to sieć opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie profilaktyki i rehabilitacji osób chorych. Sieć działa za pośrednictwem ośrodków zdrowia, które działają jako punkty kontaktowe między społeczeństwem a podstawowym systemem opieki. Psychiatryczna Diagnoza i Opieka (PDCS) ma siedzibę w Perugii i jest organem w USL Umbria 1. Personel z PDCS ma doświadczenie w stosowaniu rolnictwa społecznego jako terapii dla osób z różnymi chorobami psychicznymi.

eloEuropejska Organizacja Właścicieli Ziemskich (ELO) - Belgia

ELO jest federacją stowarzyszeń krajowych reprezentujących właścicieli ziemskich na poziomie europejskim. ELO zobowiązuje się wspierać zrównoważony rozwój, ochronę i odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych. ELO angażuje się politycznie w szereg obszarów polityki dotyczących obszarów wiejskich za pomocą publikacji, dokumentów i wydarzeń.

arid300Stowarzyszenie ARID – Polska

ARID to pozarządowa organizacja zajmująca się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET). Jego ogólnym celem jest promowanie przedsiębiorczości poprzez uczenie się przez całe życie. Stowarzyszenie ma duże doświadczenie we współpracy przy projektach międzynarodowych.

comu log enÇanakkale Uniwersytet Onsekiz Mart (COMU) - Turcja

COMU jest publicznym uniwersytetem badawczym w Çanakkale w Turcji. Uczelnia ma ponad 45 000 studentów i 1600 nauczycieli akademickich. Istnieje 10 wydziałów, 2 politechniki i 11 szkół zawodowych, które są częścią COMU.

onprojects logoOn Projects Advising SL – Hiszpania

On Projects to prywatna firma zarządzająca projektami. On Projects współpracuje ze stowarzyszeniami, firmami i instytucjami publicznymi w celu zarządzania, monitorowania i oceny projektów finansowanych ze środków publicznych. Firma ma bogate doświadczenie w pracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarach rolnictwa / rozwoju obszarów wiejskich.