Poniżej prezentujemy pierwszy efekt pracy zespołu projektowego w postaci krajowych raportów opisujących stan wiedzy w zakresie rolnictwa społecznego i  gospodarstw opiekuńczych jako nowej możliwości pracy na obszarach wiejskich, a także identyfikujących potrzeby szkoleniowe osób zainteresowanych tematem. Wiedza zawarta w raportach stanie się podstawą do opracowania kolejnych modułów kursu szkoleniowego. Raporty zostały przygotowane w języku angielskim.

Zapraszamy do lektury!