• ctf_logo_top.jpg

Sosyal çiftçilik projesi, Erasmus + programı aracılığıyla AB tarafından finanse edilen ve Kasım 2017'de başlamış bir projedir. Projenin temelini, çiftliklerin ve çiftlik unsurlarının ruhsal ve fiziksel sağlık için insanlar tarafından kullanılmasıdır. Sosyal çiftçilik, çiftlik ortamlarını sosyal destek hizmetleri olarak sunmak, insanları eğitmek için kullanır. Sosyal çiftçilik her aileye, her yaşa uygun bir yaklaşım olup doğanın bir parçası olma duygusunu aşılamasının yanısıra, iyileşmiş sağlık ve refah parametreleriyle de önem kazanmaktadır. Sosyal çiftçilik, tedavi amaçlı hizmet sunan çiftliklerinden çok, gerçek işlevli tarımsal uygulamaların gerçekleştirildiği (bahçe tarımı, hayvan destekli faaliyetler geleneksel gıda işleme uygulamaları) bir faaliyettir.

Projede, Polonya, İtalya, Türkiye ve İspanya'dan sosyal uygulamaları gözden geçirilerek en iyi uygulama örnekleri incelenmektedir. Projede sosyal çiftçilik başlığı altında bu bağlamda proje ortağı ülkelerdeki teorik bilgi birikimi ile tüm Avrupa'daki en iyi uygulamaların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Sosyal çiftçilik projesiyle her biri kendi hedef kitleleri olan, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) göre düzenlenmiş üç eğitim modülü bilgi, beceri ve yeterlilikleri bağlamında geliştirilecek ve farklı öğrenme çıktıları oluşturulacaktır. Hazırlanacak bu özel öğretici modüller ile çiftçilere ve öğrenicilere sosyal çiftçilik ortamlarında ve yine sosyal çiftlik faaliyetleriyle ilgili günlük aktiviteler hakkında temel bir anlayış verme amaçlamaktadır. Bu modül Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine göre 3 ve 4. seviyeye karşılık gelmektedir. Bir diğer öğrenme modülümüzde, çiftliklerinde hedef gruplara ev sahipliği yapma ve öğretim faaliyetlerinin bir parçası olma deneyimine sahip çiftçiler ele alınmakta ve bu çiftçilere, katılımcıların uygunluğuna ve erişilebilirliğine göre çiftliklerindeki faaliyetleri planlama becerisi ayrıntılarıyla öğretilmektedir. Modülün seviyesi EQF ye göre 4/5 düzeyindedir. Projenin “Sağlık" modülü, sosyal yardım uzmanları, psikologlar ve terapötik yardım konusunda deneyim sahibi psikiyatrlar için tasarlanmıştır. Bu modül, ekstra klinik tedavi veya destek terapilerinde sosyal çiftçilik derslerini planlama konusunda daha profesyonelce bir birikim sağlamaktadır. Modülün EQF’ ye göre düzeyi 5/6 ‘dır.

Projedeki öğrenme modülleri  sosyal yardım veya psikiyatri alanlarında çiftlik çalışanlarına, çiftçilere ve uygulayıcılara Avrupa çapında “Sosyal Çiftçilik” te mevcut uygulamaların iyi bir şekilde tasarlanmasına ve uygulanmasına olanak tanıyan gerekli araçları sağlayacaktır. Bunun gerçekleşmesi durumunda sosyal çiftçiliğe ilginin artacağını, uygulamaların anlaşılmasıyla yaygınlık kazanacağını ve sosyal tarımın aynı zamanda "yeşil ekonomi" de de istihdama katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

 

CTF Trke 1

CTF Trke 2

 

CTF eu flag right


The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content. Such content expresses the views of its author(s) only.
CARE-T-FARMS: Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services (2017-1-PL01-KA202-038380)